Category Archives: Ślub

Comments are closed
Przy okazji wizyty rodzinnej w ?winouj?ciu postanowili?my odwiedzi? razem z dzie?mi Fort Zachodni. Obiekty po?o?one na ko?cu ulicy Jachtowej. Jad?c od strony miasta mijali?my Fort Anio?a ale nie by? dost?pny. Dla ciekawych podaj? linka do strony fortu: http://www.okretywojenne.pl/pefu/westbatterie/index.html Moim zdniem doskona?e miejsce na plener ?lubny. Par? zdj?? w za??czeniu. Oprócz tych które za??czy?em s? jeszcze bardzo klimatyczne komnaty z ?ukowymi sklepieniami ale praktycznie zdj?cia mo?liwe s? tylko z lamp? b?yskow?. Niektóre machanizmy armat ci?gle dzia?aj? co jest dodatkowym atutem szczególnie dla dzieci :) ...
Czytaj dalej
Comments are closed

Mia?em przyjemno?? fotografowa? ?lub Gosi i Mariusza, ?lub w Parafii ?w. Rodziny na ulicy Królowej Korony Polskiej. Par? s?ów o warunkach. Du?y ko?ció? wida? na za??czonych zdj?ciach, mo?na si? rozwin?? z teleobiektywem i standardowym zoomem. Pa?stwo M?odzi siedz? na tyle daleko od o?tarza, ?e mo?na robi? zdj?cia bez ci?g?ego wychodzenia Ksi?dzu na widok. Szeroki k?t tylko do zdj?? "efektowych". Po wyj?ciu z ko?cio?a ostre ?wiat?o prosto w twarz wychodz?cych, zdj?cia raczej z lamp? - rozja?niamy cienie.

Impreza odbywa?a si? w Hotelu "Atrium" na Wojska Polskiego w sali od strony zachodniej....

Czytaj dalej