Category Archives: Uroczystość

Fotografia 3D

Comments are closed

Mia?em przyjemno?? fotografowa? ?lub Gosi i Mariusza, ?lub w Parafii ?w. Rodziny na ulicy Królowej Korony Polskiej. Par? s?ów o warunkach. Du?y ko?ció? wida? na za??czonych zdj?ciach, mo?na si? rozwin?? z teleobiektywem i standardowym zoomem. Pa?stwo M?odzi siedz? na tyle daleko od o?tarza, ?e mo?na robi? zdj?cia bez ci?g?ego wychodzenia Ksi?dzu na widok. Szeroki k?t tylko do zdj?? "efektowych". Po wyj?ciu z ko?cio?a ostre ?wiat?o prosto w twarz wychodz?cych, zdj?cia raczej z lamp? - rozja?niamy cienie.

Impreza odbywa?a si? w Hotelu "Atrium" na Wojska Polskiego w sali od strony zachodniej....

Czytaj dalej